•    
 
SSIF Rombell Securities

 
Comunicat privind recuperarea sumelor datorate de catre SC Rombell Securities SA
Comunicat privind recuperarea sumelor datorate de catre SC Rombell Securities SA catre clientii creditori care nu au putut fi contactati in vederea returnarii numerarului aflat in custodia socitatii
emis la Wen, 08 Nov 2017 16:34:27 GM
Notificare schimbare date contact
Incepand din data de 31.10.2017 noile date de contact ale SSIF Rombell Securities S.A. sunt: Tel: ++40 21 3110027 Fax: ++40 21 3111038
emis la Tue, 31 Oct 2017 17:53:00 GM
ROMBELL SECURITIES
Notificare retragere SSIF Rombell Securities S.A. de pe piata de capital
emis la Thu, 05 Oct 2017 14:12:00 GM
ROMBELL SECURITIES
Notificare retragere de pe piata de capital
emis la Mon, 18 Sep 2017 14:12:00 GM
EB SILVER TURBO LONG 1/28,50/29,50 ( EBSLVTL4 )
Notificare BCR atingere bariera
emis la Wed, 14 Dec 2011 15:49:00 GM
 

Prezentare


ROMBELL SECURITIES S.A. este o societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) înfiinţată în anul 1995, membru fondator al comunităţii brokerilor şi al instituţiilor pieţei de capital din România, fiind autorizată ca societate de valori mobiliare sub denumirea iniţială de „ROMBELL INVEST S.A.” prin Decizia C.N.V.M. nr. 149/15.09.1995.

Din anul 1999 societatea funcţionează sub denumirea actuală „ROMBELL SECURITIES S.A.”.

Ca urmare a modificării legislaţiei pieţei de capital în anul 2002, ROMBELL SECURITIES S.A. a fost autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) prin Decizia C.N.V.M. nr. 2332/22.07.2003.S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. are sediul în Bucureşti, sector 1, str. Ştirbei Vodă nr. 150, Bl. 26C, Sc. 1, etaj 5, ap. 17, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6505/1995, cod unic de înregistrare 7614628 şi are un capital subscris şi vărsat de 2.600.000 lei.

Clienţii ne pot contacta la telefon: 021 – 311.00.24, 311.00.27, 311.10.61;  fax: 021 – 311.10.38 sau la adresa de e-mail rombell@rombell.ro.ROMBELL SECURITIES S.A. este autorizat ca societate de servicii de investiţii financiare de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin Decizia C.N.V.M. nr. 2332/22.07.2003 şi este înscris în Registrul C.N.V.M. la secţiunea Intermediari sub nr. PJR01SSIF/400034.

Adresa de contact a A.S.F. este Splaiul Independenţei nr. 15, Cod poştal 050092, sector 5, Bucureşti, România.

Consiliul de Administraţie
 Nicolae Gheorghe,
                      Preşedinte al Consiliului de Administraţie
 
Ionescu-Vitzu Corneliu                     Membru în Consiliul de Administraţie
 Vişata Cătălin,                         Membru în Consiliul de Administraţie
  
Conducători:
 
  Tălpeanu Daniel            Director General
  Nicolae Gheorghe                    Director General Adjunct

 
Reprezentanţii Compartimentului de control Intern, date de contact:
Matei George  Mircea

      Decizia C.N.V.M. nr. 1915/01.10.2008 george.matei@rombell.ro

 

 

Agenţii pentru servicii de investiţii financiare
 

 Iloiu Marius Radu                   Decizia C.N.V.M. nr. 1080/23.11.2012
 Tălpeanu Daniel-Marin                                Decizia C.N.V.M. nr. 1052/14.11.2012

 Vânătoru Roxana-Filoftea                Decizia C.N.V.M. nr. 1100/01.11.2011

 
Agenţii delegaţi 
 Mihai Radu                                     Decizia C.N.V.M. nr. 858/04.06.2007

 

Actionari semnificativi:

Voiculescu Camelia-Rodica

Voiculescu Corina-Mirela

S.C. GRIVCO S.A.

 

Document de prezentare

Raport cu privire la cerintele de transparenta si publicare pentru anul 2014

 

Bilant la 31.12.2015

Cont de profit si pierdere la 31.12.2015

Bilant la 31.12.2014

Cont de profit si pierdere la 31.12.2014

Bilant la 31.12.2013

Cont de profit si pierdere la 31.12.2013

Bilant la 31.12.2012

Cont de profit si pierdere la 31.12.2012

Bilant la 31.12.2011

Cont de profit si pierdere la 31.12.2011


Situatii Financiare la 31122014 IFRS

Situatii Financiare la 31122013 IFRS

Situatii Financiare la 31122012 IFRS

Situatii Financiare la 31122011 IFRS


Informaţii privind Fondul de Compensare a Investitorilor

S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. este acţionar şi membru fondator la Fondul de Compensare a Investitorilor.

Fondul de Compensare a Investitorilor este persoana juridică constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, înfiinţată în baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor A.S.F., în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.

Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al preşedintelui C.N.V.M.

 

Informaţii referitoare la plata compensaţiilor, procedurile Fondului şi plafonul de compensare oferit de Fond se pot obţine de la: Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. (Cod unic de înregistrare: 18005590/03.10.2005, Nr. Registrul Comerţului: J40/16596/30.09.2005), Bucureşti, cod 020922, sector 2, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 3, camera 1-2, Tel: 40-21-315.73.48, Fax: 40-21-315.73.40, www.fond-fci.roMăsuri de prevenire  şi combatere a finanţării actelor de terorism


Declaraţii publice emise de Comitetul MONEYVAL:

Atestat nr. 220 /08.12.2009 Declaraţia Comitetului Moneyval din data de 24 septembrie 2009 referitoare la Azerbaidjan.

Atestat nr. 70 /28.04.2009 Declaraţia publică în baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL de Întărire a Conformităţii privind Azerbaidjan emisă la data de 20 martie 2009 de către Comitetul MONEYVAL (Comitetul de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului).

Atestat nr. 15/26.01.2010 Declaraţia Comitetului MoneyVal din data de 11 decembrie 2009 referitoare la Azerbaidjan Notă: prevederile Atestatelor CNVM nr.15/26.01.2009, 70/28.04.2009 şi 220/08.12.2009 îşi încetează valabilitatea de la data prezentului atestat.

 

Declaraţii publice emise de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/F.A.T.F.):

Atestat nr. 44 /18.03.2010 referitor la Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 18.02.201.

Atestat nr. 163 / 18.08.2009 Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 26 iunie 2009 referitoare la Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomè şi Principe.

Atestat nr. 49 /25.03.2009 referitor la Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 25 februarie 2009 cu privire la deficienţele înregistrate de sistemele privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului din următoarele jurisdicţii: Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomè şi Principe.

Atestat nr. 14/26.01.2010 Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară din data de 16 octombrie 2009 referitoare la Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Sao Tome şi Principe.


 

Alerte referitoare la noutăţile apărute în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului:Alertă Siria Update 2013
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Siria
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Guineea-Bissau
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind situaţia din Republica Côte d’Ivoire
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, actualizată la 28.07.2011
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii și persoanele și entităţile asociate cu aceștia - actualizată la 15.06.2011
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii și persoanele și entităţile asociate cu aceștia - actualizată la 26.05.2011
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii și persoanele și entităţile asociate cu aceștia - actualizată la 04.05.2011
Alertă Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii și persoanele și entităţile asociate cu aceștia - actualizată la 08.02.2011
Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii și persoanele și entităţile asociate cu aceștia - actualizată la 22.01.2011
Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii și persoanele și entităţile asociate cu aceștia - actualizată la 01.12.2010
Alertă  referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii şi persoanele şi entităţile asociate cu aceştia - actualizată la 06.08.2010
Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii şi persoanele şi entităţile asociate cu aceştia - actualizată la 19.07.2010.
Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind R.I. Iran - actualizată la 09.06.2010.
Alertă referitoare la adoptarea unor sancţiuni internaţionale privind Al-Qaida, talibanii şi persoanele şi entităţile asociate cu aceştia - actualizată la 11.05.2010.

 

Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/F.A.T.F.) www.fatf-gafi.org

Comitetul MONEYVAL – www.coe.int/moneyval

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) – www.onpcsb.ro

 

Sancţiuni internaţionale:
http://www.asfromania.ro/intenational/sanctiuni-internationale

 

Proceduri interne S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A.

Reguli si proceduri pentru securitatea si controlul sistemelor informatice
Reguli si proceduri interne privind prevenirea conflictelor de interese
Reguli si proceduri interne pentru evaluarea si administrarea riscurilor
Regulamentul de organizare si functionare
Proceduri privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor
Procedura privind procesul decizional
Procedura privind politica de executare a ordinelor
Procedura privind administrarea rezonabila si prompta a reclamatiilor
Procedura pentru aplicarea sanctiunilor internationale
Procedura interna privind includerea clientilor in categoria clientilor profesionali
Procedura interna privind evidentierea separata a instrumentelor financiare
Procedura interna de supraveghere si control privind mecanismele de control intern
Procedura interna de lucru in relatia cu Depozitarul Central
Procedura interna de acceptare a clientilor
Procedura interna cu privire la administrarea discretionara a portofoliilor clientilor
Procedura interna aplicabila in situatia externalizarii unor functii
Procedura de lucru in relatia cu Depozitarul Central

 
-->


 
Evolutie valute
EUR 4.4638 RON
GBP 5.268 RON
USD 4.0045 RON
Curs valabil pentru 2018-10-23
Autorizatie C.N.V.M. : nr. 2332 / 22.07.2003
Nr. de inregistrare in Registrul Public al CNVM: PJR01SSIF/400034
Operator de date cu caracter personal cu numar de inregistrare : 4092
 
Toate drepturile rezervate
© Rombell Securities

Acest site este in testare!